Article

ออกแบบร้านล้างรถหยอดเหรียญตามสถานที่จริง จ.ชัยภูมิ

            เราบริการออกแบบร้านตามสถานที่เช่าจริงของลูกค้า เพื่อใช้โครงสร้างเดิมให้มากที่สุด ประหยัด แต่ต้องสวยงาม ใช้พื้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญสำหรับเครื่องติดผนังModel B-Pro ลูกค้าต้องการล้างรถยนต์ 2ช่อง ด้านบนสามารถติดตั้งแขนเหวี่ยงสำหรับล้างรถยนต์ Model AR190 ด้านซ้านต้องการให้เป็นพื้นที่โล่ง สำหรับถ่ายรูป เป็นการให้ลูกค้าช่วย โปรโมทร้านได้อีกทางหนึ่งเราสามารถออกแบบร้านให้เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านได้ เพื่อความโดดเด่น และพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ได้มากที่สุด เพิ่อความคุ้มค่ากับราคาค่าเช่าที่ หรือหากเป็นที่ของท่านเองก็ยิ่งทำให้เกิดรายได้สูงสุด

แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ ชัยภูมิ

รูปที่1 ภาพด้านหน้า พื้นที่เช่าจริง

ท่านสามารถถ่ายพื้นที่เช่าจริง และวัดขนาด ความกว้างความยาว ความสูงที่เราต้องการ เพื่อนำมาออกแบบร้าน 3มิติ และนำไปให้ช่างประเมินราคาก่อสร้าง และเพื่อความเข้าใจต่อลูกค้าและช่างผู้รับหมา จะได้ควบคุมงบประมาณได้ ไม่บานปลาย

แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ ชัยภูมิ

รูปที่2 ภาพด้านบน กำหนดพื้นที่แต่ละส่วน

กำนดพื้นที่ว่าส่วนไหนใช้ทำอะไร และเสาไหนยังคงเดิมไว้ เสาไหนต้องเอาออกต่อเติม เพื่อลดงบประมาณและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงสามารถวางแผนเผื่อที่ขยายร้านได้ในอนคต

แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ ชัยภูมิ

รูปที่3 ภาพด้านซ้าน แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ 2รถยนต์

ส่วนพื้นที่ด้านข้าง มีพื้นว่าง ลูกค้าทำเป็นป้ายร้าน เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ถ่ายรูป หรือนั่งรอได้ ช่วยให้ร้านดูโดดเด่นขึ้นมา พื้นที่ตรงนี้ยังสามารถขยายเป็นช่องล้างได้อีกในอนาคต ระหว่างนี้ใช้เป็นพื้นที่ให้ลูกค้าถ่ายรูปเช็คอิน เป็นการตลาดไปในตัวก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ

แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ ชัยภูมิ

รูปที่4 ภาพด้านขวา แบบร้านล้างรถหยอดเหรียญ 2รถยนต์

ด้านขวาจะเป็นพื้นที่ลึกเข้าไปด้านใน เราจึงใช้เป็นพื้นที่ ห้องระบบหลังร้าน ตั้งถังเก็บน้ำ ถังเก็บโฟม พื้นที่ด้านนอกยังเหลือนิดหน่อย ไว้ตั้งถังเก็บน้ำเพิ่มได้ ในกรณีที่น้ำประปาไหลช้า หรือไหลมาไม่ทัน เราออกแบบท่อสำหรับต่อเพิ่มจุดนี้ไว้ได้อีก

Leave a Reply